Je gezin

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand in je familiale verzekering

Loop je schade op door de fout of nalatigheid van iemand anders? Dan helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is.

Bijvoorbeeld
 • Bij een ingreep in het ziekenhuis loopt er iets mis en je wordt blijvend invalide
 • Tijdens een fietstocht word je aangereden door een auto

Waarom een rechtsbijstandverzekering nemen?

Onze familiale verzekering vergoedt de schade die jij of je kinderen toebrengen aan anderen. Schade die je dieren aan anderen toebrengen, is ook verzekerd. Bv. je hond ontsnapt en veroorzaakt een verkeersongeval.

Als jij schade ondervindt door de schuld van iemand anders? Dan zorgt de verzekering rechtsbijstand voor juridische hulp en bijstand om een schadevergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld als een verstrooide fietser je aanrijdt terwijl je het zebrapad oversteekt.

Je familiale verzekering uitbreiden met de optie rechtsbijstand contractuele geschillen

Wat als ...

 • Je nieuwe tv het niet doet en de winkel wil hem niet vervangen?
 • Je huurbaas weigert om een kapotte voordeur te vervangen?
 • Je een nieuwe verwarmingsketel of keuken laat installeren, maar de afwerking te wensen over laat?
 • Je heel wat geld neertelt voor een luxecruise, maar op een schamele boot terechtkomt?
Bij dergelijke geschillen biedt onze verzekering rechtsbijstand contractuele geschillen juridische ondersteuning als het geschil over minstens 200 euro gaat.
Nieuw! Fiscaal aftrekbaar vanaf 2019
Neem je bovendien de extra optie rechtsbijstand contractuele en andere geschillen, dan krijg je ook juridische hulp bij administratieve of fiscale geschillen, bouwgeschillen en de 1e echtscheiding. Advocaten en gerecht kunnen je namelijk een flinke duit kosten.

Neem je de verzekering rechtsbijstand in het privéleven en de optie contractuele en andere geschillen, dan is de premie die je hiervoor betaalde fiscaal aftrekbaar. Het voordeel loopt op tot 124 euro.

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) komt tot 310 euro in aanmerking voor fiscale aftrek. De maximale belastingvermindering bedraagt dus: 310 euro x 40% = 124 euro.

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

Verzekering rechtsbijstand in het privéleven

Als iemand anders jou schade toebrengt, helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is. Kan die persoon niet betalen? Dan vergoeden we de schade tot 12.500 euro. Bij lichamelijke letsels is dit het dubbele.

Uitbreiding rechtsbijstand bij contractuele en andere geschillen

Bij contractuele geschillen biedt deze extra verzekering juridische ondersteuning als het geschil over minstens 200 euro gaat.

De andere geschillen die ook verzekerd zijn, gaan over

 • Fiscaal en administratief recht
 • Arbeidsrecht inclusief ambtenaren en zelfstandigen voor hun sociaal statuut
 • Geschillen bij erfrecht, schenkings- en testamentrecht
 • Geschillen bij een 1e echtscheiding of bij het beëindigen van wettelijk samenwonen
 • 1e bemiddeling in familiezaken (personen en familierecht, geschillen over onderhoud, opvoeding, verblijf en persoonlijk contact met de kinderen)
 • Bouwgeschillen als een architect of een vergunning verplicht is

Niet verzekerd

 • Geschillen bij niet-betaling van een factuur die je niet betwist.
 • Geschillen bij niet-betaling van een factuur die je niet betwist.
 • Geschillen als eigenaar, huurder of bestuurder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
 • Geschillen bij een collectief arbeidsconflict, een faillissementsprocedure of de sluiting van een onderneming.
 • Bouwgeschillen over een onroerend goed als de werken gebeurden door een aannemer die niet is ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen voor die werken.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.              

Contacteer ons