Je gezin

Extra: Verzekering van uw bijverdienste

Bijverdienste

Verzekering voor je bijverdienste

Heb je een hobby waarmee jij of een gezinslid iets bijverdient? Dan kun je je verantwoordelijkheid verzekeren.

Enkele voorbeelden
  • Je doet huishoud- en tuinwerkjes
  • Je kweekt dieren of teelt planten, groenten of fruit
  • Je treedt op met een muziekband
  • Je baat een bed & breakfast uit

Wat is verzekerd?

De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 1,5 miljoen euro voor lichamelijke en materiële schade samen. Er geldt een specifieke vergoedingsgrens voor schade door milieuverontreiniging. Voor materiële schade is er een franchise van 250 euro.

Wat is onder andere niet verzekerd?

  • De verantwoordelijkheid van vrije en intellectuele beroepen waarvoor een verplichte verzekering vereist is (bijv. reisbureaus) of die onder het toezicht vallen van een beroepsorde (bv. boekhouders)
  • De handel in of de herstelling van motorrijtuigen en fietsen
  • De verhuur van goederen
  • Het bouwen, renoveren, afwerken en verhuren van onroerende goederen
Contacteer ons