Je gezin

Extra verzekeringen: lesgeven

Lesgever

Verzekering voor u als lesgever

Dit is een extra verzekering voor iedereen die lesgeeft en daarmee iets verdient.

Ben je al door je onderwijsinstelling verzekerd, dan heb je deze verzekering niet nodig, behalve als je bijlessen geeft die niet door de school verzekerd zijn.

Wat is verzekerd?

  • Schade die je door jouw fout aan je leerlingen of iemand anders toebrengt
  • Schade die je leerlingen veroorzaken als je daarvoor verantwoordelijk bent

Vergoedingen en franchise

De maximumwaarborg per schadegeval bedraagt 1,5 miljoen euro voor lichamelijke en materiële schade samen. Er geldt een specifieke vergoedingsgrens voor schade door milieuverontreiniging. Louter immateriële schade is verzekerd tot 125.000 euro. Voor materiële en louter immateriële schade bedraagt de franchise 250 euro.

Wat is onder andere niet verzekerd?

  • Gevaarlijke sporten zoals alpinisme, speleologie, full-contactvechtsporten, diepzeeduiken, gemotoriseerde sporten of valschermspringen
  • De training van beroepssporters
  • Schade door rijpaarden waarvan je eigenaar bent
Contacteer ons