Je gezin

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wat is een familiale verzekering?

Loopt iemand schade op door jouw fout of nalatigheid? Of door je kinderen? Dan kan die persoon van jou een schadevergoeding eisen. In dat geval beschermt de familiale verzekering je tegen de financiële gevolgen.

En als jij schade oploopt door de fout of nalatigheid van iemand anders? Dan zorgt de verzekering rechtsbijstand in je privéleven voor juridische hulp en bijstand om een schadevergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld als een verstrooide fietser je aanrijdt.

Waarom een familiale verzekering nemen?

We gingen na waarvoor onze klanten het vaakst een beroep doen op hun familiale verzekering.
Dit zijn 4 vaak voorkomende schadegevallen

1. Een waterlek in je badkamer veroorzaakt vochtschade bij de buren.

2. Je stoot per ongeluk de nieuwe gsm van een vriendin van de tafel. In het scherm zit een barst.

3. Met je fiets aan de hand wandel je tussen 2 geparkeerde auto's. Onbedoeld laat je een kras achter in een autodeur.

4. je zaagt een boom om in je tuin, maar hij valt de verkeerde kant op. De tuinschutting en -meubels van de buurman sneuvelen.

Waarom een familiale verzekering nemen?

Een familiale verzekering is niet verplicht. Toch heeft bijna elke Belg er één, want ze is eigenlijk onmisbaar in elk huishouden. Ook als je geen kinderen hebt of alleenstaande bent. Een klein ongeluk heeft soms grote gevolgen. Stel je voor dat het slachtoffer blijvend invalide wordt en jij hiervoor verantwoordelijk bent. Dan blijf je een leven lang betalen voor de kosten. De KBC-Gezinspolis beschermt je tegen de financiële gevolgen van zo’n situatie voor een relatief lage premie.

Voor wie is een familiale verzekering interessant?

Of je nu op je eigen benen staat of samenhokt met vrienden. Of je nu alleenstaande bent of kleine kinderen hebt die al eens kattekwaad uithalen. Een familiale verzekering is werkelijk een must. En ook als je een scheiding achter de rug hebt, is het goed om je bestaande gezinspolis te herbekijken.
Onze familiale verzekering bevat ook een aparte formule voor mensen die samenhuizen en onderling geen gezin vormen.
Eén persoon neemt de verzekering en alle medebewoners zijn automatisch meeverzekerd in dezelfde polis.
Ook als je per ongeluk iets beschadigt dat van een huisgenoot is, ben je verzekerd. Schade aan spullen die je gemeenschappelijk gebruikt, vergoeden we niet.
Verhuist er iemand?· Als een medebewoner verhuist, is die niet meer verzekerd.
Als de verzekeringnemer verhuist, moet een medebewoner de verzekering overnemen.

Nieuwe bewoners zijn automatisch verzekerd (maximum 5 volwassenen).

Wat is wel en niet verzekerd?

Wel verzekerd

  • Schade toebrengen aan anderen
  • We vergoeden de persoon die schade heeft geleden. Schade die je dieren aan anderen toebrengen, is ook verzekerd.
  • Schade lijden door iemand anders
  • Als je de verzekering rechtsbijstand in het privéleven neemt, dan helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is. Kan die persoon niet betalen? Dan vergoeden we de schade tot 12.500 euro. Bij lichamelijke letsels is dit het dubbele.

Niet verzekerd

  • Schade die iemand van je gezin van 18 jaar en ouder veroorzaakt door een zware fout (bijvoorbeeld geweldpleging, diefstal, vandalisme)
  • Schade die je veroorzaakt aan jezelf of aan iemand van je gezin
  • Schade die iemand van 16 jaar en ouder van je gezin opzettelijk veroorzaakt
  • Schade door je rijpaarden of door dieren die je als particulier in België niet mag houden
  • Boetes of minnelijke schikkingen
  • Geschillen als eigenaar of bestuurder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan de verplichte motorrijtuigenverzekering

Wat is wel en niet verzekerd?

Lichamelijke letsels vergoeden we tot 30 miljoen euro per schadegeval. Je betaalt geen franchise.

Materiële schade is gedekt tot 10 miljoen euro, met een franchise (een deel dat je zelf betaalt) van 250 euro per schadegeval.

Contacteer ons