polis verenigingsleven

polis verenigingsleven

polis verenigingleven

Doelgroep

Deze polis is uitsluitend bestemd voor verenigingen die actief zijn in het verenigingsleven. Bijv : scouts, voetbalclub, toneelgroep, fanfare, ...    Activiteiten met professionele of semi-professionele inslag vallen buiten het toepassingsgebied van deze polis. (deze laatste horen thuis in een polis vrijwilligersorganisatie)

Een tijdelijke winstgevende activiteit, door de vereniging ingericht ten bate van de werking van de vereniging, valt onder het begrip verenigingsleven en is dus verzekerd, bv. een dansavond, Vlaamse kermis, mosselfeest e.d.

Mogelijke deelverzekeringen

- burgerrechtelijke aansprakelijkheid

- Verplichte ba verzekering inzake brand en ontploffing
- rechtsbijstand

- lichamelijke ongevallen bestuursleden en leden

Contacteer ons