Mijn patrimonium

Brandverzekering

De overlevingskansen van je onderneming hangen deels af van het pand waarin je onderneming is gevestigd. Dat patrimonium wil je dan ook zo goed mogelijk beschermen en verzekeren voor het geval dat het toch fout zou lopen. Welke verzekeringen heb je nodig?

Brandverzekering
Als onderneming sluit je het best een goede brandverzekering. Die beschermt zowel de onroerende goederen of bedrijfsgebouwen, als de roerende goederen of bedrijfsgoederen (goederen, dieren, vast of los materieel …).

Een brandverzekering beschermt je tegen meer dan alleen brandschade. Denk maar aan schade door stormen, natuurrampen, vandalisme of diefstal. Ook voor glasbreuk en waterschade ben je met deze polis verzekerd.

Wist je dat?

Als je privéwoning zich op dezelfde locatie bevindt als je bedrijfsgebouwen, kun je in dezelfde brandverzekering ook je woning en inboedel laten verzekeren.

Meer info Contacteer ons