zoon of dochter gaat op 'kot'

01 februari 2021

Heb je reeds een woningpolis bij KBC als eigenaar of huurder van een woning?  

Dan verzekeren we uw inhoud eveneens op een locatie in een gebouw waarvan u geen eigenaar bent en dat u huurt of gebruikt voor studies, zolang u recht hebt op kinderbijslag voor de verzekerde student of zolang de verzekerde student geen beroepsinkomen heeft.  Onder diezelfde voorwaarden verzekeren we tevens uw aansprakelijkheid voor stoffelijke schade aan het studentenverblijf dat u huurt.  Let wel : de dekking wordt verleend voor zover het schadegeval ook zou zijn gedekt in de 'verzekering van de woning'.  

Maak je je hierover zorgen, contacteer ons even zodat we samen met jouw de waarborgen van je huidige woningpolis doornemen.