rookmelders

01 januari 2021

Verplichting voor alle woningen vanaf 2020

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 reeds ​rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen, dus ook voor een woning waarin de eigenaar zelf woont.

Als verzekeraar hechten we veel belang aan preventie. Maar ook voor jouw - onze klant - kan een schadegeval heel wat hinder met zich meebrengen. We raden dan ook zeker aan om aan deze verplichtingen vanuit de overheid te voldoen!

De rookmelders moeten van het “optische” type zijn en een erkende organisatie zoals ANPI moet certificeren dat ze voldoen aan de norm NBN EN 14604. De eigenaar heeft de taak om de optische rookmelder aan te kopen en te installeren, de huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud.